Groepscoaching

Kzieje biedt groepscoaching gericht op leerlingen en studenten van basisscholen tot en met hoger beroepsonderwijs.
Groepscoaching is een bijzonder effectieve methode voor leerlingen die van elkaar willen leren en ontwikkelvragen hebben voor wat betreft huiswerk, studie en persoonlijke groei.
Onder goede begeleiding in een vertrouwde setting ontstaat een positieve kijk op zichzelf door zich te spiegelen aan de ander. Groepsgenoten ervaren dat ze op vergelijkbare wijze worstelen met studie, situatie’s en zichzelf;
met als resultaat dat er beweging ontstaat om verantwoordelijkheid te nemen voor eigen daden en handelen gericht op een doeltreffend resultaat.

Kzieje coacht groepen met humor, warmte en respect. Dit is de basis voor openheid wat wenselijk is voor een eerlijke en realistische kijk op zichzelf en de ander.

Thema’s voor groepscoaching kunnen zijn:

– Van basisschool naar voortgezet onderwijs
– Hoe bereik of behoud ik plezier en energie in studie en schoolwerk
– Uitdagingen durven en kunnen nemen; open staan voor persoonlijke ontwikkelinghuman_talent_group
– Van onzekerheid naar zekerheid; het kan ├ęcht.

 

adminGroepscoaching